Portal e-CF Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka

Portal e-CF utworzony w ramach Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Europejska norma (EN) 16234-1 Europejskie ramy e-kompetencji (e-CF) zawiera odniesienie do 41 kompetencji stosowanych w miejscu pracy w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), używając wspólnego języka dla kompetencji, umiejętności, wiedzy i biegłości poziomach zrozumiałych w całej Europie.

Polska terminologia użyta w serwisie e-CF jest terminologią roboczą zaczerpniętą z bieżących prac Komitetu Technicznego nr 337 PKN nad lokalizacją normy PN-EN 16234-1:2020-05 – opracowaniem polskiej wersji tej normy. Terminologia jest modyfikowana na bieżąco w ramach postępów prac nad polską wersją normy. Ostateczna wersja terminów użytych w serwisie będzie wykorzystywać terminologię polskiej wersji normy PN-EN 16234-1:2020-05 po jej opublikowaniu przez Polski Komitet Normalizacyjny. Więcej na temat prac nad polską wersją normy tutaj.

Skorzystaj z tego interaktywnego narzędzia, aby poznać kompetencje i 30 profili ról zawodowych ICT zidentyfikowanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Są to typowe role pełnione przez specjalistów ICT w dowolnej organizacji, obejmujące pełne procesy biznesowe ICT, wykorzystujące e-CF jako podstawę identyfikacji kompetencji i przedstawiające każdy profil profesjonalisty ICT za pomocą szeregu komponentów, w tym wyników pracy lub „elementów dostarczanych”.

„Wymiar 1” wskazuje makroprocesy IT, „Wymiar 2” zawiera listę wszystkich zidentyfikowanych e-Kompetencji, a „Wymiar 3” przedstawia poziomy biegłości mające zastosowanie do każdej kompetencji.

Aby utworzyć swój własny profil, wybierz rolę z rozwijanej listy ról. W kolumnie „Wymiar 3” zmień predefiniowane poziomy e-Kompetencji i wygeneruj pdf, klikając w przycisk „Utwórz PDF”.

Wyboru roli można dokonać rozwijanej listy.

Rozwijana lista wyboru ról

Po kliknięciu w komórkę w drugiej kolumnie (Wymiar 2) zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące danej e-Kompetencji.

Kolumna tabelki - Wymiar 2

Wyboru poziomu można dokonać klikając w komórkę z trzeciej kolumny (Wymiar 3).

Kolumna tabelki - Wymiar 3 (wybór poziomów)

W celu wygenerowania pliku pdf, należy kliknąć przycisk „Utwórz PDF”.

Przycisk "Utwórz PDF"

Szczegóły roli i e-Kompetencji

Widok szczegółów roli i e-kompetencji

 

Wymiar 1 Wymiar 2 Wymiar 3
Poziom e-1 Poziom e-2 Poziom e-3 Poziom e-4 Poziom e-5
Planowanie
Budowanie
Wykonywanie
Umożliwiaj
Zarządzanie

e-CF Explorer to inicjatywa IT Professionalism Europe (ITPE), której celem jest zwiększenie widoczności i dostępności ram e-kompetencji. Jest to część zobowiązania ITPE wobec Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia do promowania tej europejskiej normy wśród różnych użytkowników w całej UE.

Źródła: CEN/TC 428  , „Ramy e-kompetencji” – EN 16234-1:2019, 2019 oraz porozumienie warsztatowe CEN, „European ICT Role Roles”, CWA 16458-1, 2018,  IT Professionalism Europe – www.itprofessionalism.org „IT Professionalism Europe – www.itprofessionalism.org”